حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی

ما که هستیم؟

تیم صد کانال برتر تلگرام، که در زمینه معرفی و رتبه بندی محتوای فارسی تلگرام در ایران فعالیت دارد.

چه می کنیم؟

معرفی و رتبه بندی محتوای فارسی تلگرام!

حریم خصوصی کجای کار شما قرار دارد؟

  • ماهیت آمار ایجاب می کند از منابع مختلفی اطلاعات جمع آوری شود.
  • با این وجود تیم «صد کانال برتر تلگرام» خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و آن بخش از اطلاعات را که ناقض این حریم باشد به صورت عمومی منتشر نکرده و همچنین از آنها استفاده تجاری نخواهد کرد.
  • بدهی است استفاده از آنالیز این نوع اطلاعات و تحلیل آماری آنها سبب نقض حریم خصوصی نخواهد شد.